Afla cum s-a modificat Legea zilierilor

10 Jan 2019 10:50
Afla cum s-a modificat Legea zilierilor
Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova vă informează despre publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanţei de Urgenţă nr. 114 din 28 decembrie 2018 care modifică articole importante din Legea zilierilor nr 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.
Astfel, modificările sunt:
1. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
„(6) O persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.
(7) Beneficiarul nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.
(8) Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.”

2. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 13
(1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:
a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;
c) pescuit şi acvacultură - diviziunea 03;”

3. La articolul 14 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: "ART. 14 (1) Următoarele fapte săvârşite de beneficiar şi zilier constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:".

4. La articolul 14 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: "i) nerespectarea de către zilier a prevederilor art. 4 alin. (6) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei."

5. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal." (Sursa: Comunicare şi relaţii cu publicul)

Sursa foto: https://humantraffickinghotline.org

COMENTARII

COMENTEAZA SI TUUltimele comentarii
Chiar suntem disperati ca sa pot merge la munca trebuie sa pun pungi de plastic peste incaltaminte.Gunoiul nu ne-a fost ridicat de doua saptamani.Cand e timpul bun nu vin la lucru cand ploua vin si nu au ce face.
Mare OM
Acolo trebuia făcut un pod, nu mai existau astfel de situații....
La baile Valea Sterii nu beneficiaza de facilitati la intrare persoanele cu dizabilitati,copiii sau insotitorii acestora.M am adresat personalului si nu stia ce sa mi raspunda. Poate asa prevede regulamentul de functionare!
Acolo era un dig special facut pe vremea raposatului, sa apere gradinile oamenilor de aceste calamitati...s a daramat si acum logic,nu are cine sa mai faca.
Curs valutar
EUR Euro 4.7315 0.0000
USD Dolarul SUA 4.2103 0.0000
GBP Lira sterlina 5.2727 0.0000
CHF Francul elvetian 4.2800 0.0000
XAU Gramul de aur 194.9091 0.0000