Bani de la stat: programul Național Casa Verde Fotovoltaice începe din 9 septembrie/Condițiile și etapele programului

26 Aug 2019 14:12
Bani de la stat: programul Național Casa Verde Fotovoltaice începe din 9 septembrie/Condițiile și etapele programului
Ce se finanțează:
 cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp
(sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni,tablou electric);
 cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile
echipamentelor şi instalaţiilor electrice);
 TVA aferentă cheltuielilor eligibile.
 Valoarea finanțată: Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 lei.
Cine beneficiază de finanțare:
 Persoanele fizice cu domiciliul în România;
 Proprietarul imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice;
 Persoanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate (copropietarii semnează pe cererea de finanțare);
 Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
 Persoanele fizice care nu au obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local;
Documente necesare înscrierii:
 cererea de finanţare (anexa nr. 3 la ghid de finantare);
 actul de identitate al solicitantului;
 extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul;
 certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele
solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice;
 certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul;
ETAPELE PROGRAMULUI:
 Înscrierea solicitantului la instalatorul validat, prin prezentarea documentelor solicitate prin Ghidul de
finanțare acestuia; dacă documentele sunt conforme cu cerințele din ghid, iar solicitantul îndeplinește
criteriile, instalatorul REZERVĂ suma solicitată, care se scade din valoarea alocată regiunii geografice din care face parte solicitantul; ATENȚIE – ținând cont că fondurile alocate regiunilor geografice se consumă prin rezervarea sumelor solicitate de persoanele fizice, acestea trebuie să depună diligențele necesare obținerii documentelor prevăzute de ghid pentru prima etapă și să se adreseze, în cel mai scurt timp, la un instalator validat, pentru înscriere;
 Aprobarea finanțării de către AFM și publicarea persoanelor fizice aprobate;
 În termen de 90 de zile de la data publicării rezultatelor, persoana fizică aprobată, prin intermediul
instalatorului ales, are obligația să comunice la AFM avizul tehnic de racordare. ATENȚIE – Dacă avizul
tehnic de racordare nu este înscris, de către instalatorul validat, în aplicația informatică în termenul de 90 de zile, persoana fizică pierde dreptul de a semna contractul de finanțare;
 Cu cei care comunică avizul tehnic de racordare în termenul de 90 de zile, AFM semnează contractul de finanțare nerambursabilă;
 Implementarea proiectului se realizează în termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanţare
nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare şi încheie cu acesta toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii. Nerespectarea acestui termen conduce la neplata sumelor din partea AFM;
 Beneficiarul finanțării achită instalatorului contribuția proprie (ex. de calcul - în situația unei investiții cu valoarea totală de 22.230 lei, finanțarea acordată este de 20.000 lei pentru o putere instalată de cel puțin 3kWp, iar contribuția proprie a persoanei fizice este de 2.230 lei; în situația în care investiția are o valoare totală de peste 22.230, finanțarea este de 20.000 lei, iar persoana fizică susține diferența.)
UNDE TE POȚI ÎNSCRIE:
 Înscrierea se realizează la unul dintre instalatorii validați de Fondul pentru mediu; lista
acestora se va publica pe pagina de internet www.afm.ro;
ATENȚIE
 Toate formalitățile persoanelor fizice în legătură cu programul se realizează prin
intermediul instalatorilor validați. Prin urmare, nu este suficientă obținerea
documentelor în termenele prevăzute în ghidul de finanțare, ci, în termenele respective,
este necesară prezentarea acestora la instalatorii validați și încărcarea în aplicația
informatică;
 Prin depunerea cererii de finanțare, dar și prin semnarea contractului, persoanele fizice
își dau acordul pentru prelucrarea, de către AFM și instalatorul validat, a tuturor datelor
personale furnizate, sau care rezultă din documentele prezentate, precum și cu privire la
transmiterea acestora, de către AFM către terțe părți, în scopul verificării îndeplinirii
tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de
situaţii şi statistici;
 În perioada de 6 ani de la semnarea contractului, AFM va monitoriza menținerea și
funcționarea investiției, iar dacă se constată neîndeplinirea obligațiilor asumate de
persoana fizică, va dispune recuperea sumelor finanțate.
sursa Ministerul Mediului
foto https://jurnaluldeafaceri.ro

COMENTARII

COMENTEAZA SI TUUltimele comentarii
Contantin Ilie Iată cum se împlinește istoria ! Vezi „Păuleștii din Prahova, Repere monografice, amintiri” autor Constantin Ilie, editura Socieratea Culturală „ Ploiești Mileniul III„ .ediția 2012 p 38 și ediția 2016, p.42,
Bravooo! Felicitari!
Asta se întâmplă datorită faptului că nu avem cale de acces și pasaj subteran dinspre Poienarii Rali, zilnic navetiștii sunt nevoiți să traverseze peste Calea ferată uneori și chiar foarte des prin trenul de marfa garat la liniile 4 și 5 și chiar pe sub tren că sa poată ajunge la linia 1 și 3
Mai este disponibil postul de contabil?
Buna ziua, ma bucur sa aud despre orice masuri luate impotriva poluarii, dar problema de baza in judetul dumneavoastra este LIPSA PASARELELOR PE DRUMUL NATIONAL CARE STRABATE VALEA PRAHOVEI si care duce la blocarea timp de ore a autovehicolelor in localitati precum Breaza, Comarnic, Sinaia, Azuga sau Busteni! Daca ati construi aceste PASARELE pentru a inlocui trecerile de pietoni, masinile ar trece mai repede iar indicele de poluare ar scadea simtitor (stiut fiind ca emanatiile de gaze toxice sunt mai mari cand masinile stationeaza si pornesc incontinuu, in loc de a se deplasa cu viteza). PUNETI ODATA PASARELE PE DRUMUL NATIONAL CARE TRAVERSEAZA VALEA PRAHOVEI! O intreaga Romanie v-ar multumi!
Curs valutar
EUR Euro 4.7354 -0.0009
USD Dolarul SUA 4.2654 -0.0292
GBP Lira sterlina 5.3123 0.0186
CHF Francul elvetian 4.3212 -0.0151
XAU Gramul de aur 206.5613 -1.1509