La rezervarea unei locuințe în cadrul MRS Residence SMART din Ploiești veți avea luna aceasta inclus decorul din tapet, asigurat de MUR Color-creator de interior și exterior, vopsele și tapet premium

17 Aug 2019 13:12
MRS Residence Ploiesti desfășoară luna aceasta o nouă campanie împreună cu MUR Color-creator de interior și exterior, vopsele și tapet premium. Astfel, la rezervarea unei locuințe in cadrul ansamblului residential MRS SMART din Ploiesti in perioada 1-31 August 2019 indiferent de suprafata si compartimentarea acestuia, Hauser Group, sau MUR COLOR, se obliga sa furnizeze gratuit urmatoarele produse:
Tapet decorativ Novamur Germania conform cataloagelor de prezentare din magazinul Mur Color astfel :
- Un perete complet acoperit in zona living/sufragerie/camera de zi, indiferent de dimensiunile acestui perete
- Un perete complet acoperit in zona dormitor, indiferent de dimensiunile acestui perete
Câștigătorii vor beneficia și de montajul tapetului decorativ Novamur Germania. Tapetul care face obiectul acestei campanii de marketing se va alege de catre beneficiarii promotiei, din cataloagele de prezentare din magazinul MUR Color, semnalizate cu sigla NOVAMUR Germany sau MUR COLOR Volum 1. Valoarea estimativa pentru un premiul este de 1200 lei.

Proiectul MRS Residence SMART presupune constructia unui ansamblu de 7 cladiri dintre care 6 imobile P+5E si o constructie destinata unei game complete de servicii. Vor fi 360 de garsoniere și apartamente cu 2,3 și 4 camere situate excelent, pe Bd. Republicii (langa Kaufland Nord) și facilitati menite sa va ofere confortul necesar.
Persoanele interesate de proiect și de campania organizată împreună cu MUR Color-creator de interior și exterior, vopsele și tapet premium își pot programa o vizionare la 0758.080.000 sau pe www.mrsresidenceploiesti.ro


Citiți mai jos regulamentul complet al campaniei:

“CAMPANIE PROMOTIONALA MARISTAR - MUR COLOR TAPET

 
Art. 1 - Organizatorii si Regulamentul Oficial al Campaniei
 
Campania se desfasoara in perioada 1 August-31 August 2019 la Societatea Maristar COM S.R.L. societate legal infiintata si functionand potrivit legilor din Romania, cu sediul in Loc. Titu, Oras Titu, Aleea Terra, Corp C7, jud. Dambovita, tel/fax + 40 21 310 9773, adresa de corespondenta Strada Susita nr. 5, etaj 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul de ordine J15/1330/2007, avand cod de identificare fiscala RO 22579117, legal reprezentata de Cristian Stancu – Administrator.
 
Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament (denumit in continuare Regulamentul Oficial) este finala si obligatorie pentru participanti.
 
1) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”).
2) Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, respectiv 1 August-31 August 2019 pe facebook/site MRS Residence Ploiesti si la sediul MRS Residence SMART (Bd. Republicii, nr. 146-150, Ploiesti).
3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).  
 
 
Art. 2 – Teritoriul si durata de desfasurare a Campaniei
 
Campania este organizata si se desfasoara pe pagina oficiala de facebook/site/ instagram si suporturi outdoor indoor MRS Residence Ploiesti in perioada de 1 August-31 August 2019.
Campania va fi postata pe 1 August  2019.  
 
Art. 3 - Dreptul de participare
 
1) Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie persoanele fizice („Participantii”) sau persoanele juridice prin reprezentanti desemnati cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani, detin permis de conducere si un autovehicul in proprietate.
2) Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:
• angajatii organizatorului precum si angajatii asociatilor/administratorilor acestuia, precum si rudele pana la gradul doi inclusiv sau afinii (sot/sotie) ai celor mentionati anterior.
• angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului.
 
Art. 4 - Mecanismul Campaniei
 
1) Campania este organizata si se desfasoara pe pagina oficiala de facebook/site/ instagram si suporturi outdoor /indoor MRS Residence Ploiesti MRS Residence Ploiesti, in perioada 1 August-31 August 2019.
 
2) La rezervarea unei unei locuinte in cadrul ansamblului residential MRS SMART din Ploiesti in perioada 1-31 August 2019 indiferent de suprafata si compartimentarea acestuia, Hauser Group, denumita in continuare MUR COLOR, se obliga sa furnizeze cu titlul gratuit, urmatoarele produse si servicii :
 
A. Tapet decorativ Novamur Germania conform cataloagelor de prezentare din magazinul Mur Color astfel :
- Un ( 1 ) perete complet acoperit in zona living/sufragerie/camera de zi, indiferent de dimensiunile acestui perete, conform solicitarii beneficiarului final;
- Un ( 1 ) perete complet acoperit in zona dormitor, indiferent de dimensiunile acestui perete, conform solicitarii beneficiarului final.
A.  Montaj tapet decorativ Novamur Germania, conform dimensiunilor de la punctul A, montaj realizat cu proprii angajati. Montajul include adezivul de montaj. Montajul nu include alte operatiuni specifice de finisare pereti  sau manipulare mobilier. Montajul tapetului se va realiza doar in intervalul orar Luni - Vineri orele 9:00-17:00. Exceptie fac zilele nelucratoare conform legislatiei in vigoare. Montajul tapetului se va realiza doar pe suport finisat, acoperit in prealabil cu amorsa sau vopsea lavabila. Nu se va monta tapet pe alt tip de suport, tip mobilier, usi etc.
 
3) Mur Color nu va raspunde pentru eventualele reclamatii generate de suportul pe care a fost aplicat tapetul, de tipul planeitate, colturi, unghiuri etc.
 
4) Tapetul decorativ se va livra si monta doar in baza solicitarii scrise transmise pe email de catre dezvoltatorul Maristar Com S.R.L.Termenul de livrare si montaj va fi cuprins intre 1 ( una ) zi si 14 ( zile ) calendaristice, in functie de disponibilitatea produselor pe stocul furnizorului.
 
 
5) Tapetul care face obiectul acestei campanii de marketing, se va alege de catre beneficiarii promotiei, din cataloagele de prezentare din magazinul MUR Color, semnalizate cu sigla NOVAMUR Germany sau MUR COLOR Volum 1.
 
6) Beneficiarii promotiei vor putea alege si alte modele de tapet din intreaga gama de produse ale furnizorului cu urmatoarele reguli :
• Pentru produse mai ieftine decat gama Novamur Germania, furnizorul nu are nici un fel de obligatii financiare fata de beneficiarul final sau Maristar Com SRL;
• Pentru produse mai scumpe decat gama Novamur Germania, furnizorul va percepe diferenta de pret intre pretul produsul Novamur Germania si pretul produsului ales de catre beneficiarul final. Diferenta va fi achitata de beneficiarul final, inainte de realizarea montajului tapetului.
• Gama de tapet Novamur Germania are un pret unitar de 105 lei, tva inclus, pe rola de 5,3 mp.
 
Art. 5 – Premiile Campaniei
 
1) Valoarea estimativa pentru 1 ( un ) premiului este de 1200 lei, tva inclus.
2) Premiile se acorda conform conditiilor descrise in Art.4.
3) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor dobandite in cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite in cadrul prezentului Campanii.
 
Art. 6 – Responsabilitate
 
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de Participantul castigator.
In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si / sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda / anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.
 
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative  care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
 
Art. 7 - Litigiile si legea aplicabila
 
1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila .
2) Legea aplicabila este legea romana.
 
Art. 8 - Informarea participantilor conform Legii nr.677/2001
 
1) Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat pe pagina de facebook/ site MRS Residence Ploiesti si la sediul MRS Residence SMART (Bd. Republicii, nr.146-150, Ploiesti).
2) Participarea la prezenta campanie 1 August-31 August 2019  implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
3) Prin acceptarea premiului castigat, posesorul este de acord ca numele, datele sale de identificare si/sau fotografia/imaginea sa sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator in materiale tiparite, audio sau video fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare fata de organizator pentru realizarea acestor operatiuni.
 
Art. 9 – Incetarea campaniei
 
1) Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
 
• Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
2) Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
3) Art. 10 -  Alte Clauze  
 
1) Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
2) Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.”
 

COMENTARII

COMENTEAZA SI TUUltimele comentarii
Contantin Ilie Iată cum se împlinește istoria ! Vezi „Păuleștii din Prahova, Repere monografice, amintiri” autor Constantin Ilie, editura Socieratea Culturală „ Ploiești Mileniul III„ .ediția 2012 p 38 și ediția 2016, p.42,
Bravooo! Felicitari!
Asta se întâmplă datorită faptului că nu avem cale de acces și pasaj subteran dinspre Poienarii Rali, zilnic navetiștii sunt nevoiți să traverseze peste Calea ferată uneori și chiar foarte des prin trenul de marfa garat la liniile 4 și 5 și chiar pe sub tren că sa poată ajunge la linia 1 și 3
Mai este disponibil postul de contabil?
Buna ziua, ma bucur sa aud despre orice masuri luate impotriva poluarii, dar problema de baza in judetul dumneavoastra este LIPSA PASARELELOR PE DRUMUL NATIONAL CARE STRABATE VALEA PRAHOVEI si care duce la blocarea timp de ore a autovehicolelor in localitati precum Breaza, Comarnic, Sinaia, Azuga sau Busteni! Daca ati construi aceste PASARELE pentru a inlocui trecerile de pietoni, masinile ar trece mai repede iar indicele de poluare ar scadea simtitor (stiut fiind ca emanatiile de gaze toxice sunt mai mari cand masinile stationeaza si pornesc incontinuu, in loc de a se deplasa cu viteza). PUNETI ODATA PASARELE PE DRUMUL NATIONAL CARE TRAVERSEAZA VALEA PRAHOVEI! O intreaga Romanie v-ar multumi!
Curs valutar
EUR Euro 4.7354 -0.0009
USD Dolarul SUA 4.2654 -0.0292
GBP Lira sterlina 5.3123 0.0186
CHF Francul elvetian 4.3212 -0.0151
XAU Gramul de aur 206.5613 -1.1509