Vezi aici lista obiectivelor de investitii din Prahova, finanțate prin PNDL

19 Jul 2017 13:56
Vezi aici lista obiectivelor de investitii din Prahova, finanțate prin PNDL
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) începe implementarea etapei a doua a Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), prin care vor primi finanţare toate proiectele eligibile ale administraţiilor publice locale.

Astfel, a fost încheiată analiza de specialitate cu privire la alocările de fonduri din cadrul programului şi au fost semnate toate ordinele de finanţare pentru judeţele ţării.

PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.

În acest sens, Programul Naţional de Dezvoltare Locală stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea echilibrată a ţării, fiind structurat pe trei componente: modernizarea satului românesc, regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor, respectiv infrastructura la nivel judeţean.

Cea de-a doua etapă a programului finanțează 9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament.

Criteriile de acordare a finanțării sunt transparente, clare, ştiinţifice și fără nicio conotație politică, în acord cu nevoile şi solicitările autorităţilor publice locale, în vederea modernizării României.

„Programul funcționează ca un adevărat parteneriat între nivelul central și local al administrației publice: unitățile administrativ-teritoriale au făcut propuneri de proiecte în baza propriilor analize, pentru a acoperi nevoile locale de investiții, iar ministerul a realizat prioritizarea lor, după mecanismul stabilit în legislația aplicabilă. Este un parteneriat corect, transparent și în folosul cetățenilor întregii țări”, afirmă viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.

Fundamentul PNDL 2 l-a reprezentat analiza internă de specialitate bazată pe principiile de prioritizare recomandate de studiul Băncii Mondiale şi criteriile de prioritizare stabilite prin HG nr. 624/2015.
În Prahova vor fi finanțate proiecte în valoare totală de 767,851,600.16 lei.
Lista obiectivelor de investitii finanțate prin PNDL (sumele sunt în lei)
1 ADUNAŢI Construire Centru medical P+E, Împrejmuire și Branșamente Utilități 1,677,562.00
2 ADUNAŢI Extindere și modernizare drumuri în comuna Adunați 1,696,027.00
3 ADUNAŢI Construire Sediu Primărie în comuna Adunați, județul Prahova 3,005,344.00
4 ALBEŞTI-PALEOLOGU Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Cioceni, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova 4,428,656.00
5 ALBEŞTI-PALEOLOGU Înființare sistem de canalizare centralizat în satele Albești Muru și Vadu Parului, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova 18,295,286.00
6 APOSTOLACHE Reabilitare drumuri locale în comuna Apostolache și pod peste râul Cricovul Sărat, sat Mîrlogea, comuna Apostolache, județul Prahova 6,290,342.00
7 ARICEŞTII ZELETIN Modernizare drumuri locale-Asfaltare ulițele La Brățări, Bricegari, Gheorghe Costache 786,095.00
8 ARICEŞTII ZELETIN Refacere și modernizare DC 52 Ariceștii Zeletin-Albinari km 2+500-km 3+825 773,807.00
9 BABA ANA Modernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna Baba Ana, județul Prahova 4,899,409.00
10 BĂLŢEŞTI Reabilitare și modernizare Grădinița sat Podenii Vechi, nr. 442, comuna Bălțești, județul Prahova 575,776.00
11 BĂLŢEŞTI Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic, sat Bălțești, comuna Bălțești, județul Prahova 1,555,493.00
12 BĂLŢEŞTI Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII sat Podenii Vechi, nr. 597, comuna Bălțești, județul Prahova 2,480,282.00
13 BĂLŢEŞTI Reabilitare drumuri nemodernizate din sat Bălțești, sat Podenii Vechi, sat Izești, comuna Bălțești, județul Prahova 6,435,644.00
14 BĂNEŞTI Modernizare strada Căprărești 635,507.60
15 BĂTRÂNI Extindere și modernizare rețea de apă și canalizare în comuna Bătrâni, județul Prahova 6,024,199.00
16 BĂTRÂNI Modernizare drumuri de interes local în comuna Bătrâni, județul Prahova 5,715,050.00
17 BERCENI Realizarea unui sistem de canalizare a apelor menajere pentru satele Berceni, Corlătești, Dâmbu și Cătunu, cu stație de epurare în satul Cătunul și satul Moara Nouă cu stație de epurare separată 22,211,144.00
18 BERTEA Modernizare drumuri locale, comuna Bertea 21,164,066.00
19 BLEJOI Execuție canalizare comuna Blejoi-etapa I 8,637,056.00
20 BLEJOI Amenajare drum de legătură între DJ 156-DN 1, cartier Parc comuna Blejoi-etapa II 9,210,503.21
21 BOLDEŞTI-GRĂDIŞTEA Modernizare drumuri de interes local în comuna Boldești Grădiștea, județul Prahova 7,428,447.62
22 BREBU Proiectare și execuție rezervor apă 200 cm 474,950.00
23 BREBU Consolidare platformă rezervoare de apă, comuna Brebu, județul Prahova 580,617.00
24 BREBU Anvelopare Școală 300,843.00
25 BREBU Modernizare DC 4 din DJ 214-Cabana Pădurarului, sat Pietriceaua, comuna Brebu, județul Prahova-Tronson III 900,130.00
26 CĂRBUNEŞTI Construire Grădiniță în comuna Cărbunești, județul Prahova 526,588.00
27 CĂRBUNEŞTI Modernizare drumuri de interes local în comuna Cărbunești, județul Prahova 4,367,596.00
28 CEPTURA Reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale "Nichita Stănescu" din comuna Ceptura, județul Prahova 5,000,000.00
29 CERAŞU Extindere rețea de alimentare cu apă și branșamente în comuna Cerașu, județul Prahova 4,200,832.00
30 CERAŞU Mansardare și împrejmuire grădiniță Cerașu în comuna Cerașu, județul Prahova 1,201,680.00
31 CERAŞU Modernizare și compartimentare mansardă Liceul Tehnologic în comuna Cerașu, județul Prahova 1,154,813.00
32 CIORANI Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Ciorani, județul Prahova 20,192,832.00
33 COCORĂȘTII COLT Extindere Școală Gimnazială, comuna Cocorăștii Colț 1,593,522.00
34 COCORĂȘTII COLT Extindere rețea de canalizare în satele Persunari, Chesnoiu, Ghioldum, Cocorăștii Grind, Colțu De Jos, Satu de Sus 12,467,233.00
35 COCORĂŞTII MISLII Infrastructură rutieră DC 133 km 0+900-2+200, județul Prahova 898,997.00
36 COCORĂŞTII MISLII Modernizare drumuri sătești DS 514, DS 614 și construire pod peste pârâul Doftaneț punct Solescu, comuna Cocorăștii Mislii, jud. Prahova 2,709,543.00
37 COLCEAG Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Colceag, județul Prahova 12,169,371.00
38 CORNU Extindere canalizare pe strada Topșenilor din comuna Cornu, județul Prahova 1,620,668.00
39 CORNU Demolare anexe - P, construire grădiniță cu program prelungit - 3 grupe - P+1E+M în comuna Cornu, județul Prahova 3,467,444.03
40 CORNU Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniței, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică și aleea Trandafirilor, în com. Cornu, județul Prahova 2,474,841.89
41 CORNU Modernizare strada Plaiul Cornului din PCT Podu-Lat până la Poartă Mânăstire+100 metri în comuna Cornu, județul Prahova 965,923.00
42 COSMINELE Modernizare drumuri comunale în comuna Cosminele, județul Prahova 4,728,680.00
43 DRAJNA Modernizare și extindere rețea canalizare și stație epurare în satul Drajna de Jos, comuna Drajna, județul Prahova 11,094,131.81
44 DRAJNA Reabilitare, consolidare, etajare, mansardare Școală Ogretin, comuna Drajna, jud. Prahova 549,403.96
45 DRAJNA Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local din comuna Drajna, jud. Prahova 8,496,658.00
46 DRĂGĂNEŞTI Gospodărie de apă potabilă în satele Belciug, Hătcărău și Tufani în comuna Drăgănești, județul Prahova și înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele Drăgănești, Meri și Hătcărău, în comuna Drăgănești, județul Prahova 10,416,692.00
47 DUMBRĂVEŞTI Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în Comuna Dumbravești, județul Prahova 12,832,226.00
48 FÎNTÎNELE Asfaltare drumuri de inters local în comuna Fîntînele, județul Prahova 8,027,530.00
49 FULGA Înființare rețea de canalizare în sistem centralizat în comuna Fulga, județul Prahova, satele: Fulga de Jos și Fulga de Sus 15,055,971.00
50 GORGOTA Extindere rețele de canalizare în comuna Gorgota, județul Prahova 6,585,771.00
51 GORGOTA Modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, județul Prahova 7,855,785.00
52 GORNET Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Gornet, județul Prahova 10,820,368.00
53 GORNET Modernizare drum comunal DC 43A în comuna Gornet, județul Prahova 1,473,060.00
54 GORNET Modernizare drum comunal DC 44 în comuna Gornet, județul Prahova 2,405,220.00
55 GORNET-CRICOV Reabilitare și modernizare școală cu clasele I-VIII în comuna Gornet-Cricov, județul Prahova 875,289.00
56 GURA VITIOAREI Înființare sistem alimentare cu apă, sat Bughea de Jos, comuna Gura Vitioarei, județul Prahova 4,316,368.00
57 GURA VITIOAREI Modernizare drumuri de interes local în comuna Gura Vitioarei, județul Prahova 5,559,705.00
58 IORDĂCHEANU Înființare sistem de canalizare menajeră în comuna Iordăcheanu, județul Prahova 7,471,000.00
59 JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 206, Talea, km 7+740-km 9+000, județul Prahova 1,696,931.00
60 JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 231 , Gornet-Păcureți, de la km 8+310, județul Prahova 2,422,499.00
61 JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101 I și str. Buda 25,637,900.00
62 JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA Reabilitare DJ 102 I Valea Doftanei, km 35+100-km 37+620 11,262,141.00
63 LAPOŞ Modernizare drumuri comunale și vicinale, Comuna Lapoș 9,742,127.00
64 LIPĂNEŞTI Reabilitare rețea de apă potabilă, construire branșamente și realizare rețea de hidranți în satele Lipănești, Sipotu și Zamfira, comuna Lipănești, județul Prahova 1,851,723.30
65 LIPĂNEŞTI Construire sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în satul Lipănești și sat Sipotu, comuna Lipănești, județul Prahova 12,890,306.09
66 LIPĂNEŞTI Înființare Grădiniță cu program prelungit în comuna Lipănești 2,150,152.00
67 MĂGURELE Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Măgurele, județul Prahova 13,401,913.00
68 MĂGURELE Reabilitare și modernizare Școala Veche și Grădinița Măgurele 1,513,789.00
69 MĂGURENI Modernizare drumuri de interes local în comuna Măgureni, județul Prahova 18,084,954.00
70 MĂNECIU Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă în Comuna Măneciu, județul Prahova 5,858,824.00
71 MĂNECIU Extindere Școala Gimnazială sat Măneciu Pământeni, comuna Măneciu, județul Prahova 1,782,972.24
72 MĂNEŞTI Realizare sistem de alimentare cu apă și stație de tratare a apei în comuna Mănești, județul Prahova 12,988,639.00
73 MUNICIPIUL CÂMPINA Modernizare strada Parcului 2,411,015.00
74 OLARI Execuție trotuare, șanțuri și podețe, în comuna Olari, județul Prahova 8,808,927.00
75 ORAŞ AZUGA Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi a orașului Azuga-Etapa II 10,854,020.00
76 ORAŞ BĂICOI Grădiniță cu program normal nr. 1, Băicoi, județul Prahova 204,680.00
77 ORAŞ BĂICOI Modernizare și reabilitare Școală cu clasele I-VIII, Țintea, Corp C 1 și C 2, oraș Băicoi, jud. Prahova 2,213,685.00
78 ORAŞ BĂICOI Modernizare și reabilitare Școală Generală nr. 2, str. Viilor, oraș Băicoi, județul Prahova 1,441,734.00
79 ORAŞ BĂICOI Modernizare și reabilitare Școală Gimnazială Liliești, str. Progresuului, nr. 2, oraș Băicoi, județul Prahova 278,222.00
80 ORAŞ BĂICOI Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, Oraș Băicoi, județul Prahova 1,862,372.00
81 ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI Gospodărie apă Seciu în orașul Boldești-Scăeni, județul Prahova 803,876.00
82 ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI Modernizare și extindere stație de epurare în orașul Boldești-Scăeni, județul Prahova 7,463,247.00
83 ORAŞ BUŞTENI Colegiul Ion Kalinderu - echipamente IT 222,000.00
84 ORAŞ BUŞTENI Colegiul Ion Kalinderu - mobilier specific didactic 40,000.00
85 ORAŞ BUŞTENI Reabilitare termică-Grădinița nr. 2 Cezar Petrescu Bușteni 64,355.00
86 ORAŞ BUŞTENI Reabilitare termică-Școala Gimnazială Nestor Urechia-Bușteni 414,000.00
87 ORAŞ BUŞTENI Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazială Nestor Urechia, Orașul Bușteni 165,000.00
88 ORAŞ BUŞTENI Modernizare Strada Telecabinei 1,303,300.00
89 ORAŞ BUŞTENI Reabilitare şi modernizare Strada Crinei 1,107,000.00
90 ORAŞ BUŞTENI Reabilitare şi modernizare străzi oraș Bușteni: Caraiman, Cuza Vodă, Jepilor 2,586,782.73
91 ORAŞ BUŞTENI Reabilitare şi modernizare străzi oraș Bușteni: Codrului, Prelungirea Codrului, Clăbucet, Prelungirea Clăbucet, General Praporgescu, Morarului 590,590.00
92 ORAŞ BUŞTENI Reabilitare şi modernizare străzi oraș Bușteni: Vasile Alecsandri, 1 Mai, Matei Basarab, Erou Dumitru Rădulescu, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Eroilor, Valea Albă, Costilei 4,499,106.00
93 ORAŞ COMARNIC Lucrări de consolidare, reparații generale și renovare a Localului II al Liceului „Simion Stolnicu” din orașul Comarnic 2,593,767.19
94 ORAŞ COMARNIC Modernizarea unor porțiuni de drum din cartierele Vatra-Sat, Podu-Virtos și Ghiosești 2,919,247.31
95 ORAŞ MIZIL Continuare lucrări şcoală 10 săli de clasă-Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu 3,354,426.93
96 ORAŞ MIZIL Modernizare străzi din pământ în orașul Mizil, jud. Prahova 12,210,151.00
97 ORAŞ SINAIA Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente Colegiul Mihail Cantacuzino, Orașul Sinaia 1,067,500.00
98 ORAŞ SINAIA Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente IT și dotări independente pentru Școală Gimnazială „Principesa Maria”, Orașul Sinaia 348,845.00
99 ORAŞ SINAIA Reparații capitale str. Zamora, oraș Sinaia 500,000.00
100 ORAŞ SLĂNIC Reabilitare și modernizare străzi: Logofăt Tăutu, Duzilor, Soarelui, Frunzei, Livezi în Orașul Slănic 862,311.00
101 ORAŞ VĂLENII DE MUNTE Extindere corp clădire P+1E cu funcțiunea de Școală Gimnazială Vălenii de Munte 2,350,000.00
102 ORAŞ VĂLENII DE MUNTE Reabilitare, construire șarpantă, recompartimentare și amenajări interioare atelier școlar cu destinația săli de clasă 3,100,000.00
103 ORAŞ VĂLENII DE MUNTE Pod peste pârâul Tarsica în orașul Vălenii de Munte 900,000.00
104 PĂULEŞTI Canalizare menajeră sat Găgeni comuna Paulești județul Prahova 14,564,760.00
105 PĂULEŞTI Extindere, reabilitare, modernizare Grădiniță, sat Paulești, comuna Paulești, județul Prahova 2,755,142.00
106 PLOPU Canalizare și stație de epurare ape uzate, comuna Plopu, județul Prahova, Etapa I-stație de epurare și rețea de canalizare satele Plopu și Nisipoasa 15,514,930.07
107 PODENII NOI Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Podenii Noi, județul Prahova 16,144,854.00
108 PODENII NOI Înființare Grădiniță cu program prelungit în satul Mehedința, comuna Podenii Noi 1,580,224.00
109 POIENARII BURCHII Modernizare drumuri locale în sat Ologeni și Tatarai 3,767,842.00
110 POSEŞTI Modernizare străzi în comuna Posești, județul Prahova 10,680,630.89
111 PROVIŢA DE JOS Dotarea cu mobilier școlar a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Provița de Jos, județul Prahova 210,000.00
112 PROVIŢA DE SUS Consolidare și modernizare DS 2344 Schiopota, comuna Provița de Sus 2,486,710.00
113 PROVIŢA DE SUS Construire pod peste pârâul Provița, punct Valea Sultanului 2,030,278.00
114 PUCHENII MARI Modernizare gospodărie de apă și extindere rețele de apă și canalizare în comuna Puchenii Mari, județul Prahova 17,224,004.00
115 RÎFOV Alimentare cu apă în satele Buda și Palanca, comuna Rîfov 3,809,351.00
116 RÎFOV Branșamente alimentare apă, comuna Rîfov 803,250.00
117 RÎFOV Înființare rețea canalizare în satele Mălăiești, Moara Domnească, Rîfov, Buchilas, Goga, Antofiloaia, comuna Rîfov 7,855,022.11
118 RÎFOV Modernizare Școală Palanca, comuna Rîfov 574,831.00
119 RÎFOV Reabilitare și modernizare Școală și Grădiniță Sicrita, comuna Rîfov 932,838.00
120 RÎFOV Reabilitare, modernizare și extindere săli multifuncționale Școala Mălăiești cu clasele V-VIII, comuna Rîfov 1,867,690.00
121 RÎFOV Asfaltare și modernizare străzi comuna Rîfov 1,470,398.08
122 SĂLCIILE Reabilitare și extindere Școală, realizare sală de sport în satul Sălciile, comuna Sălciile 5,720,320.00
123 SĂLCIILE Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente Școala Gimnazială comuna Sălciile 50,000.00
124 SÎNGERU Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Sângeru, județul Prahova 1,775,939.00
125 SÎNGERU Modernizare drumuri de interes local în comuna Sângeru, județul Prahova 5,040,303.00
126 SECĂRIA Finalizare extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Secăria 1,970,821.00
127 SECĂRIA Străzi în comuna Secăria, lungime de aproximativ 1,8 km-lucrări minime de reabilitare pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație 1,384,000.00
128 STARCHIOJD Rețele canalizare menajeră și stație epurare, comuna Starchiojd, județul Prahova 9,036,150.00
129 STARCHIOJD Modernizare drumuri comunale Starchiojd, Valea Anei, Brădet, Rotarea comuna Starchiojd, județul Prahova 9,650,139.00
130 SURANI Modernizare drumuri de interes local: DS 768 (Bracacea), DS 4626 (Florea Stanciu), DS 4567 (Duma) 1,006,258.00
131 ŞIRNA Reabilitare drumuri sătești, comuna Șirna, județul Prahova 5,587,430.00
132 ŞOIMARI Extindere și reabilitare Școală cu clasele I-IV sat Lopatnița, comuna Șoimari 388,548.00
133 ŞOIMARI Reabilitare Școală cu clasele I-IV sat Măgura, comuna Șoimari 519,334.00
134 ŞOIMARI Asfaltare drum local-Zăpodia Mare, în comuna Șoimari, județul Prahova 171,037.47
135 ŞOIMARI Construire pod peste pârâul Lopatna în zona Măgura, lucrări conexe și organizare de șantier, în comuna Șoimari, județul Prahova 2,195,528.48
136 ŞOIMARI Construire pod peste pârâul Lopatna între DJ 100 M și DS 2414 (zona Ionescu), lucrări conexe și organizare de șantier, în comuna Șoimari, județul Prahova 1,121,626.48
137 ŞOTRILE Extindere rețea apă potabilă sat Șotrile și sat Vistieru, comuna Șotrile, județul Prahova 6,345,674.00
138 ŞOTRILE Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal, sat Plaiu Câmpinei, comuna Șotrile, județ Prahova 1,713,977.00
139 ŞOTRILE Reabilitare și modernizare Școală Generală, comuna Șotrile, județul Prahova 953,603.00
140 ŞOTRILE Modernizare drumuri locale comuna Șotrile, județul Prahova 8,317,727.10
141 ŞTEFEŞTI Modernizare drumuri locale-comuna Ștefești 3,572,518.00
142 TALEA Modernizare drumuri de interes local în comuna Talea, județul Prahova 5,337,853.00
143 TĂTARU Proiectare și execuție extindere rețea de alimentare cu apă comuna Tătaru - satele Tătaru, Podgoria și Siliștea 1,075,384.00
144 TĂTARU Reabilitare drum comunal DC 50-comuna Tătaru 1,501,551.00
145 TÎRGŞORU VECHI Modernizare drumuri cartiere noi T 21 sat Strejnicu, T 47 și T 57 sat Tîrgșoru Vechi, în comuna Tîrgșoru Vechi, județul Prahova 7,511,356.19
146 TEIŞANI Extindere rețea canalizare ape uzate în comuna Teișani, jud. Prahova 6,554,449.00
147 TINOSU Înființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în satele Tinosu, Pisculești și Predești, comuna Tinosu, județul Prahova 12,603,431.51
148 TOMŞANI Înfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova 20,414,230.00
149 TOMŞANI Reabilitare și dotare Școală Gimnazială "Prof. Dinu Mihail-Dan", Tomșani 507,138.13
150 VALEA CĂLUGĂREASCĂ Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță în comuna Valea Călugărească, județul Prahova 2,621,998.00
151 VALEA CĂLUGĂREASCĂ Reabilitare și modernizare dispensar în comuna Valea Călugărească, județul Prahova 2,428,078.00
152 VALEA DOFTANEI Reabilitare, recompartimentare a dispensarului de medicină umană Valea Doftanei 1,236,763.44
153 VALEA DOFTANEI Modernizare drumuri locale în comuna Valea Doftanei, jud. Prahova - Proiect 3 3,115,265.30
154 VÎLCĂNEŞTI Modernizare școală gimnazială, comuna Vîlcănești-corp clădire școală generală veche 560,970.00
155 VÎLCĂNEŞTI Modernizare drumuri locale și construirea a două podețe în satul Trestioara comuna Vîlcănești 3,006,434.00

Sursa foto:http://data.gov.ro

COMENTARII

COMENTEAZA SI TUUltimele comentarii
Apreciez ca PMP promoveaza tinerii intelectuali ai acestui oras , in conducerea primariei Ploiesti Domnul Lector universitar Dragos Radulescu este persoana cea mai potrivită pentru aceasta functie! Ne trebuie un primar care sa vina cu un plan de dezvoltare a.orasului, modernizarea lui.La cat petrol s-a extras din subsolul judetului Prahova, ce venituri a adus la bugetul de stat, Ploiestiul trebuia sa aiba strazile pavate cu marmura! De gunoaie dragi ploiesteni, trebuie sa se ocupe sectia de gospodarie comunala a primariei.Sa fim si noi cu bun simt, sa iubim orasul , sa nu aruncam la intamplare gunoaiele pe strada sau in afara ghenelor de gunoi.Propun sa fie instituite amenzi pentru asociatiile de locatari si pentru cetatenii indisciplinati.Educatia face diferenta ! Doresc mult succes domnului candidat Dragos Rădulescu!
Nu e mare deranj ca, o dată pe zi, să vină cu o cisternă şi să spele. Prezenţa porumbeilor, în afară de faptul că este o imagine încântătoare, este şi un semn că oraşul este încă sănătos, cu toată poluarea care îl opresează. Nu condamnaţi porumbeii, ci nepăsarea!
Dar apa calda in scoala cand o sa asigurati? Sc. Emil Palade din vest nu are apa calda, nici la scoala nici la gradinita.
Acesta este tatal meu !💞🤗*
Ăsta e tatăl meu🤗❤️
Curs valutar
EUR Euro 4.8590 0.0007
USD Dolarul SUA 4.1404 0.0180
GBP Lira sterlina 5.2910 -0.0027
CHF Francul elvetian 4.5183 0.0126
XAU Gramul de aur 253.3349 -2.4627