Asociatia Grupul de Actiune Locala Drumul Voievozilor anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte Nr. 2/2021 pentru Masura M2/2B Sprijin pentru tineri fermieri in perioada 15.11.2021 – 26.11.2021 .

08 Nov 2021 22:21
APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA
Masuri lansate: Asociatia Grupul de Actiune Locala Drumul Voievozilor anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte Nr. 2/2021 pentru Masura M2/2B Sprijin pentru tineri fermieri in perioada 15.11.2021 – 26.11.2021 .
Beneficiarii eligibili ai Masurii Masura M2/2B Sprijin pentru tineri fermieri sunt • tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 (o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații);
• persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.
Termenul maxim de contractare - 31.12.2023.
Fondurile disponibile pentru masura lansata si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect sunt prezentate in continuare:

Masura Fondul disponibil/ masura Fond disponibil/sesiune Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect
Masura M2/2B Sprijin pentru tineri fermieri 115 485 euro
75 485 euro • 37 742,5 de euro pentru exploatațiile între 8.000 € SO și 50.000 € SO;


TOTAL
Fond disponibil alocat in sesiune
75 485 euro


Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune pana la data limita 26.11.2021 la sediul GAL Drumul Voievozilor din localitatea Rafov, comuna Rafov, nr. 23, judetul Prahova, in intervalul: luni-joi 16.00 - 18.00 si vineri 14:00-16:00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii lansate sunt cuprinse in ghidul solicitantului cu documentele anexe elaborate de GAL pentru Masura M2/2B Sprijin pentru tineri fermieri, acestea fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galdrumulvoievozilor.ro. Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: tel. 0786963124. La sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala “Drumul Voievozilor” este disponibila o versiune pe suport tiparit a informatiei detaliate aferente acestei masuri.
MANAGER
ANTON NICOLETA


Data lansarii apelului de selectie: 15.11.2021
APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA
Masuri lansate: Asociatia Grupul de Actiune Locala Drumul Voievozilor anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte Nr. 2/2021 pentru Masura M3/2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici in perioada 15.11.2021 – 26.11.2021 .

Beneficiarii eligibili ai Masurii Masura M3/2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici sunt fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
Termenul maxim de contractare - 31.12.2023.
Fondurile disponibile pentru masura lansata si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect sunt prezentate in continuare:

Masura Fondul disponibil/ masura Fondul alocat/sesiune Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect
Masura M3/2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 30 000 euro 30 000 euro -maximum 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă.


TOTAL
Fond disponibil alocat in sesiune
30.000 euro

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune pana la data limita 26.11.2021 la sediul GAL Drumul Voievozilor din localitatea Rafov, comuna Rafov, nr. 23, judetul Prahova, in intervalul:luni-joi 16.00 - 18.00 si vineri 14:00-16:00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii lansate sunt cuprinse in ghidul solicitantului cu documentele anexe elaborate de GAL pentru Masura M3/2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, acestea fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galdrumulvoievozilor.ro. Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: tel. 0786963124. La sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala “Drumul Voievozilor” este disponibila o versiune pe suport tiparit a informatiei detaliate aferente acestei masuri.
MANAGER
ANTON NICOLETA


Data lansarii apelului de selectie: 15.11.2021
APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA
Masuri lansate: Asociatia Grupul de Actiune Locala Drumul Voievozilor anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte Nr. 2/2021 pentru Masura M1/2A,, Investitii in sectorul agricol” in perioada 15.11.2021-26.11.2021.

Beneficiarii eligibili ai Masurii M1/2A,, Investitii in sectorul agricol”sunt:
• fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ;
• cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;
a) formele de organizare recunoscute conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
b) persoane juridice de drept privat, altele decât cele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
Termenul maxim de finalizare a proiectelor – 31.12.2025
Fondurile disponibile pentru masura lansata si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect sunt prezentate in continuare:

Masura Fondul disponibil/ masura Fondul alocat/sesiune Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect
Masura M1/2A,, Investitii in sectorul agricol” 168 491 euro
168 491 euro Pana la 40.000 euro

TOTAL
Fond disponibil alocat in sesiune
168 491 euro

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune pana la data limita 26.11.2021 la sediul GAL Drumul Voievozilor din localitatea Rafov, comuna Rafov, nr. 23, judetul Prahova, in intervalul:luni-joi 16.00 - 18.00 si vineri 14:00-16:00.
Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii lansate sunt cuprinse in ghidul solicitantului cu documentele anexe elaborate de GAL pentru Masura M1/2A,, Investitii in sectorul agricol”, acestea fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galdrumulvoievozilor.ro. Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: tel. 0786963124. La sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala “Drumul Voievozilor” este disponibila o versiune pe suport tiparit a informatiei detaliate aferente acestei masuri.
MANAGER
ANTON NICOLETA
Data lansarii apelului de selectie: 15.11.2021
APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA
Masuri lansate: Asociatia Grupul de Actiune Locala Drumul Voievozilor anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte Nr. 2/2021 pentru Masura M5/6A,, Dezvoltarea de activităţi non-agricole” in perioada 15.11.2021-26.11.2021 .

o Beneficiarii eligibili ai Masurii M5/6A,, Dezvoltarea de activităţi non-agricole” în zonele rurale sunt:
• • micro-întreprinderi și întreprinderi mici cu profil non-agricol, existente și nou înființate din teritoriul GAL;
• • fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona GAL în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
• Termenul maxim de finalizare a proiectelor – 31.12.2025
Fondurile disponibile pentru masura lansata si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect sunt prezentate in continuare:

Masura Fondul disponibil/ masura Fondul alocat / sesiune Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect
Masura M5/6A,, Dezvoltarea de activităţi non-agricole” 150 025,52 euro 150 025,52 euro 75 012,76 euro


TOTAL
Fond disponibil alocat in sesiune
150 025,52 euro 150 025,52 euro

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune pana la data limita 26.11.2021 la sediul GAL Drumul Voievozilor din localitatea Rafov, comuna Rafov, nr. 23, judetul Prahova, in intervalul: luni-joi 16.00 - 18.00 si vineri 14:00-16:00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii lansate sunt cuprinse in ghidul solicitantului cu documentele anexe elaborate de GAL pentru Masura M5/6A,, Dezvoltarea de activităţi non-agricole”, acestea fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galdrumulvoievozilor.ro. Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: tel. 0786963124. La sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala “Drumul Voievozilor” este disponibila o versiune pe suport tiparit a informatiei detaliate aferente acestei masuri.
MANAGER
ANTON NICOLETA


Data lansarii apelului de selectie: 15.11.2021
APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA
Masuri lansate: Asociatia Grupul de Actiune Locala Drumul Voievozilor anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte Nr. 1/2021 pentru Masura M7/1B , 3A- Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative
in perioada 15.11.2021-26.11.2021.

Beneficiarii eligibili ai Masurii M7/1B,3A- Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative:
-ONG-uri, înființate conform OG. 26/2000.
-Grupuri de inițiativă neformalizate (grupuri ce vor sta la baza viitoarei Cooperative)
-Fermieri individuali (persoana fizica) sau entități active în agricultură (PFA, II, IF, SRL, IMM,
Termenul maxim de finalizare a proiectelor – 31.12.2025
Fondurile disponibile pentru masura lansata si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect sunt prezentate in continuare:

Masura Fondul disponibil/ masura Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect
Masura M7/1B,3A- Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative 40 000 euro 40 000 euro


TOTAL
Fond disponibil alocat in sesiune
40 000 euro -

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune pana la data limita 26.11.2021 la sediul GAL Drumul Voievozilor din localitatea Rafov, comuna Rafov, nr. 23, judetul Prahova, in intervalul: luni-joi 16.00 - 18.00 si vineri 14:00-16:00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii lansate sunt cuprinse in ghidul solicitantului cu documentele anexe elaborate de GAL pentru Masura M7/1B,3A- Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative , acestea fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galdrumulvoievozilor.ro. Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: tel. 0786963124. La sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala “Drumul Voievozilor” este disponibila o versiune pe suport tiparit a informatiei detaliate aferente acestei masuri.

MANAGER
ANTON NICOLETA


Data lansarii apelului de selectie: 15.11.2021
APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA
Masuri lansate: Asociatia Grupul de Actiune Locala Drumul Voievozilor anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte Nr. 3/2021 pentru Masura M8/6B INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA SI INTEGRAREA MINORITATILOR in perioada 15.11.2021 – 26.11.2021 .
- Beneficiarii eligibili ai Masurii M8/6B INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA SI INTEGRAREA MINORITATILOR sunt :
- • Unități administrativ teritoriale și asociații ale acestora constituite conform legii;
- ONG constituite conform legii;
- Parteneriate public private constituite conform legii;
- Unități de cult;
- Intreprinderi sociale.
- Beneficiarii se vor acredita ca furnizori de servicii sociale pana la depunerea utimei transe de plata.
- Termenul maxim de finalizare a proiectelor – 31.12.2025
Fondurile disponibile pentru masura lansata si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect sunt prezentate in continuare:

Masura Fondul disponibil/ masura Fond disponibil/sesiune Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect
Masura M8/6B INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA SI INTEGRAREA MINORITATILOR 35 000 euro 35 000 euro • 35 000 de euro

TOTAL
Fond disponibil alocat in sesiune
35 000 euro

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune pana la data limita 26.11.2021 la sediul GAL Drumul Voievozilor din localitatea Rafov, comuna Rafov, nr. 23, judetul Prahova, in intervalul: luni-joi 16.00 - 18.00 si vineri 14:00-16:00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii lansate sunt cuprinse in ghidul solicitantului cu documentele anexe elaborate de GAL pentru Masura M8/6B INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA SI INTEGRAREA MINORITATILOR, acestea fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galdrumulvoievozilor.ro. Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: tel. 0786963124. La sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala “Drumul Voievozilor” este disponibila o versiune pe suport tiparit a informatiei detaliate aferente acestei masuri.
MANAGER
ANTON NICOLETA

COMENTARII

COMENTEAZA SI TUUltimele comentarii
Sunt curios după ce criterii au fost selectate aceste echipe?! Sunt atâtea cluburi, asociații, mult prea bune, cu copii talentați, cu rezultate la campionate județene, însă nu apar în lista celor care sunt enumerate. De ce, oare??? Încă o data: după ce criterii au fost selectate echipele ??
Bună dimineața,as dori să îmi spuneți când începe cursul,cum se poate plăti și când se țin cursurile,dimineața s-au după amiază.
Avem 50 de solicitări pe strada Busuiocului în comuna Dumbrava și Mega construct nici habar de grija nu au am făcut 10 drumuri la Balotesti în zadar. Va rog din suflet trebuie sa existe o posibiltatea și pentru noi.
Foarte bine, asa trebuie în toate școlile! Extrem de util, nu mai vede "toata" lumea notele din cancelarie.....
Sper,și doresc că Ploiești-ul să cunoască o reală dezvoltare, in timpul acestei guvernări. Trebuie,să cunoaștem odată bunăstarea așteptată de peste 33 de ani!! Doamne, ajută-ne!!!
Curs valutar
EUR Euro 4.9767 -0.0001
USD Dolarul SUA 4.5780 0.0075
GBP Lira sterlina 5.8200 0.0121
CHF Francul elvetian 5.2672 0.0041
XAU Gramul de aur 298.0198 0.5677