Black Friday imobiliar, în Ploiești. La achiziționarea unui apartament în ansamblul rezidențial MRS Residence SMART, primești un loc de parcare gratuit, în valoare de 5000 €

17 Dec 2018 10:30
Black Friday imobiliar, în Ploiești. La achiziționarea unui apartament în ansamblul rezidențial MRS Residence SMART, primești un loc de parcare gratuit, în valoare de 5000 €
MRS Residence Ploiești organizează, săptămâna aceasta, o campanie inedită, în cadrul căreia participanții care vor încheia un antecontract de vânzare-cumpărare la notar pentru un imobil de tip studio cu 2, 3 sau 4 camere în cadrul Ansamblului Rezidențial MRS Residence SMART în data de 16 noiembrie 2018 vor primi gratuit un loc de parcare subteran. Valoarea premiului este de 5000 € cu TVA inclus. Principala obligație a participanților este să achite un avans de 20% pentru apartamentul ales.
MRS Residence SMART, care se construiește pe Bulevardul Republicii, în vecinătatea Kaufland Nord, este un proiect unic, cu un design moden și futurist, gândit de o echipă completă de arhitecți, consultanți și ingineri specialiști în construcții civile, în cadrul căruia se vor construi 7 clădiri dintre care 6 imobile P+5E retras și o construcție destinată unei game complete de servicii. Ansamblul este orientat către familie, comunitate, dezvoltarea laturei de socializare și consolidarea networking-ului social oferind multiple facilități precum: restaurant, beauty salon, after school, farmacie, minimarket, teren tenis, pistă de alergare, teren de sport, spații penru joacă și zone bogate în vegetație. MRS Residence SMART a fost gândit pentru a satisfice nevoile tuturor persoanelor care sunt în căutarea unui cămin, fie la început de drum sau cu o familie extinsă, ansambulul fiind constituit din studio-uri, apartamente cu 2,3 și 4 camere, cât și penthouse-uri cu terase generoase.
În prima fază a proiectului se vor construi 3 imobile. Vorbim despre clădirea multifuncțională, din fața Bd. Republicii și două imobile colective în partea din spate. Termenul de finalizare al acestora este 31 ianuarie 2020.
Vezi mai jos regulamentul promotiei:

Regulamentul Oficial al Campaniei „BLACK FRIDAY IMOBILIAR” 16 Noiembrie 2018
la MRS Residence PLOIESTI
Art. 1 - Organizatorii si Regulamentul Oficial al Campaniei
Concursul “ BLACK FRIDAY IMOBILIAR” 16 Noiembrie 2018 la Societatea Maristar COM S.R.L. societate legal infiintata si functionand potrivit legilor din Romania, cu sediul in Loc. Titu, Oras Titu, Aleea Terra, Corp C7, jud. Dambovita, tel/fax + 40 21 310 9773, adresa de corespondenta Strada Susita nr. 5, etaj 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul de ordine J15/1330/2007, avand cod de identificare fiscala RO 22579117, IBAN RO50 PIRB 4250 7612 8700 1000 deschis la Piraeus Bank, legal reprezentata de Cristian Stancu – Administrator.
Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament (denumit in continuare Regulamentul Oficial) este finala si obligatorie pentru participanti.
1) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”).
2) Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, respectiv 16 Noiembrie 2018 cat si in perioada de promovare a campaniei: 12-16 Noiembrie 2018.
3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).
Art. 2 – Teritoriul si durata de desfasurare a Campaniei
1) Campania este organizata si se desfasoara pe pagina oficiala de facebook si site MRS Residence Ploiesti in data de 16 Noiembrie 2018.
2) Campania va fi postata pe 12 noiembrie 2018, ora 15:00, iar participantii vor trebui sa incheie un antecontract de vanzare-cumparare la notar pentru un imobil de tip studio, cu 2, 3 sau 4 camere in cadrul ansamblului rezidential „MRS Residence SMART” in data de 16 Noiembrie 2018. Avansul minim perceput de Dezvoltator („Organizator”) este de 20%, iar gratuitatea consta intr-un loc de parcare subteran inclus in pretul imobilului. Gratuitatea va fi stipulata prin antecontractul de vanzare-cumparare autentificat la notar in data de 16.11.2018 si va fi dobandita impreuna cu imbilul la data predarii locuintei de catre Dezvoltator („Organizator”).
Art. 3 - Dreptul de participare
1) Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
2) Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
• angajatii organizatorului precum si angajatii asociatilor/administratorilor acestuia, precum si rudele pana la gradul doi inclusiv sau afinii (sot/sotie) ai celor mentionati anterior.
• angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului.
Art. 4 - Mecanismul Campaniei
1) Campania este organizata si se desfasoara pe pagina oficiala de facebook/site MRS Residence Ploiesti, in data de 16 Noiembrie 2018.
2) Campania va fi postata pe 12 noiembrie 2018, ora 15:00, iar participantii vor trebui sa incheie un antecontract de vanzare-cumparare la notar pentru un imobil de tip studio, cu 2, 3 sau 4 camere in cadrul ansamblului rezidential „MRS Residence SMART” in data de 16 Noiembrie 2018.
3) Avansul minim perceput este de 20%, iar gratuitatea consta intr-un loc de parcare subteran inclus in pretul imobilului achizitionat.
4) Gratuitatea va fi stipulata prin antecontractul de vanzare-cumparare autentificat la notar in data de 16.11.2018 si va fi dobandita impreuna cu imbilul la data predarii locuintei de catre Dezvoltator („Organizator”).
Art. 5 – Premiile Campaniei
1) Premiul consta intr-un loc de parcare subteran cu titlu gratuit la incheierea unui antecontract de vanzare-cumparare in data de 16.11.2018 pentru un imobil de tip studio, cu 2,3 sau 4 camere in cadrul ansamblului rezidential „MRS Residence SMART”. Este obligatorie achitarea avansului minim de 20% perceput de Dezvoltator („Organizator”). Valoarea premiului este de 5.000 eur (TVA 19% inclus).
2) Premiile se acorda conform conditiilor descrise in Art. 6.
3) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor dobandite in cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite in cadrul prezentului Campanii.
Art. 6 – Responsabilitate
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de Participantul castigator.
In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si / sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda / anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurilea acestei Campanii. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
Predarea premiului/gratuitatii se poate face doar promitentului cumparator al antecontractului de vanzare-cumparare incheiat in data de 16.11.2018, la data finalizarii proiectului si predarii de catre Dezvoltator („Organizator”).
Art. 7 - Litigiile si legea aplicabila
1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila .
2) Legea aplicabila este legea romana.
Art. 8 - Informarea participantilor conform Legii nr.677/2001
1) Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat pe pagina de facebook/ site MRS Residence Ploiesti.
2) Participarea la concursul “BLACK FRIDAY IMOBILIAR” 16 Noiembrie 2018 implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
3) Prin acceptarea premiului castigat, posesorul este de acord ca numele, datele sale de identificare si/sau fotografia/imaginea sa sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator in materiale tiparite, audio sau video fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare fata de organizator pentru realizarea acestor operatiuni.
Art. 9 – Incetarea campaniei
1) Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
• Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
2) Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
Art. 10 - Alte Clauze
1) Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
2) Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

COMENTARII

COMENTEAZA SI TUUltimele comentarii
Draga moșule, Eu niciodată nu am făcut o scrisoare deoarece niciodată n am primit nimic de la Consiliul Județean Ph... În nici un an.... Anul acesta sper ca voi primi și eu ceva ca alți copii. Chiar dacă sunt mare, tot de voi depind!!!
Felicitari si urari de bine membrilor echipei Salvamont Busteni pentru care am toata pretuirea. Implicarea si daruirea lor, deseori pana la sacrificiu, porneste din dragostea lor pt. oameni. Dumnezeu sa- i intareasca si sa le ajute la toate cele bune si de folos. Aprecierea Preafericirii Sale Parintele Patriarh Daniel ma emotioneaza si confirma modestele mele cuvinte.
Cand foarte multe familii depind de material lemnos pentru a-si asigura caldura pe timp de iarna iar autoritatile nu asigura absolut nimic,nu deschid nici un depozit de unde se poate procura lemnul de foc iar distribuitorii locali privati spun ca nu pot aduce din cauza legislatiei, atunci care trebuie pedepsiti, cei prinsi ca au taiat de nevoie sau autoritatile care nu fac nimic? Tocmai in dimineata asta era o stire cum ca doi batrani au fost gasiti morti in casa, inghetati.
Asta din cauza primariei ,ca nu au facut nimic pentru cartierul Nistoresti, suntem in 2018 si nu au apa de la retea, nu au gaze, nu au strazi asfaltate, nu au nimic...
Nu zic sa nu-i pedepseasca, dar cu strainii care ne-au furat toate padurile ce faceti?
Curs valutar
EUR Euro 4.6540 0.0055
USD Dolarul SUA 4.1197 0.0336
GBP Lira sterlina 5.1867 0.0145
CHF Francul elvetian 4.1341 0.0151
XAU Gramul de aur 164.1137 0.9368